Franklin Covey - social media - logo

Franklin Covey Nederland is onderdeel van een Amerikaanse franchise-organisatie. Dit bedrijf is opgericht op basis van Stephen R. Covey’s klassieke boek “The 7 habits of highly effective people”. In samenwerking met Hanaa Benjeddi, gaven wij een pittige social media introductie workshop aan alle trainers van Franklin Covey Nederland: zowel Twitter, Facebook als LinkedIn kwamen intensief aan bod.

  • Netwerken met LinkedIn

  • Twitter basics workshop

  • Inspiratie online leiderschap

Het was een dag om flink aan te poten, waarbij we begonnen met een “paradigm shift” over waar we heen gaan met de opkomst van nieuwe media en hoe de trainers, zowel individueel als in bedrijfsmatig opzicht, optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die social media hen bieden. Er vond in de groep een interessante discussie plaats over leiderschap en hoe het gebruik van social media daar bij past. We behandelden de basis van Twitter, kregen alle deelnemers zover om zonder schroom te gaan tweeten en hebben iedereen laten sleutelen aan hun LinkedIn-profielen.